Tải tiện ích quét số điện thoại trên facebook

Click vào nút tải tiện ích dưới đây để dùng miễn phí extension, chat với hỗ trợ viên để được hướng dẫn cài đặt:

Applify - App Landing Page HTML Template

Tự động lấy số điện thoại khách vào web

Đăng ký dùng thử ngay:

Đăng nhập databox

Với box chat tự động trả lời khách hàng,
Ip call giúp gọi ngay đến các khách đang online trên web,
SMS tự động gửi tin nhắn đến SĐT lấy được.

Với box chat tự động trả lời khách hàng

Ip call giúp gọi ngay đến các khách đang online trên web

SMS tự động gửi tin nhắn đến SĐT lấy được.

Giúp phát hiện và ngăn chặn các ip click vào quảng cáo adword nhiều lần

Tải app databox trên iOS and Android

Để nhận được thông báo, cuộc chat, gọi Ip call đến khách hàng tiện lợi nhất

Applify - App Landing HTML Template